logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań

13-03-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia z dnia 17 marca 2020 r. na dzień 13 marca 2020 r. niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:
 

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Numer postępowania

1.

PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

07-20-000118/SZP/03/5/03.0000.406.02/01

2.

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

07-20-000118/SZP/03/5/03.0000.406.02/01

3.

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ

07-20-000119/SZP/03/5/03.0000.407.02/01

4.

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ

07-20-000119/SZP/03/5/03.0000.407.02/01

Wszystkie aktualności