logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały unieważnione następujące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ...

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

04.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §7.3. Zarządzenia nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w...

Kontraktowanie 2021: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 lutego 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie nr 07-21-000081/RTM/16/1/14/02/01 w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o odwołaniu postępowań: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr 07-21-000079/RTM/16/1/14/02/01...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

28.01.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne

26.01.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    171