logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2022: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

22.06.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionego postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

22.06.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płocku informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka paliatywna i hospicyjna

21.06.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. zostały unieważnione postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka...

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

20.06.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

14.06.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14.06.2022 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka...

Kontraktowanie 2022: profilaktyczne programy zdrowotne

13.06.2022
W dniu 13.06.2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    212