logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania

09.06.2017
Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: PROGRAMY ZDROWOTNE, w zakresach: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE – program badań prenatalnych.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – leczenie dzieci ze śpiączką

09.06.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju rehabilitacja...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – świadczenia w zakresie onkologii

09.06.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju ambulatoryjna...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – leczenie stomatologiczne

08.06.2017
Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – leczenie stomatologiczne

08.06.2017
Mazowiecki oddział wojewódzki narodowego funduszu zdrowia informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych – leczenie stomatologiczne

07.06.2017
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń...
1    155  156  157  158  159  160  161  162  163    206