logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Rokowania

30-08-2019

W dniu 30 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania rezonansu magnetycznego (pracownia rezonansu magnetycznego o profilu dziecięcym - kod komórki 7251), na obszarze województwa mazowieckiego.

Cena oczekiwana: 1,04 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie rokowań –  30 sierpnia 2019 r.
  • Termin składania ofert – 6 września  2019 r.
  • Otwarcie ofert – 10 września 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania –  10 października 2019 r.

Celem postępowania jest zwiększenie dostępności do badań rezonansu magnetycznego dla dzieci i młodzieży, na wskazanym obszarze.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności