logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne.

13.07.2015
W związku z obowiązującym zarządzeniem nr 16/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2015 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki, w celu ujednolicenia zasad sprawozdawania świadczeń przekazywanych komunikatem XML...

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – zakończenie postępowań

08.07.2015
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 17 lipca 2015 roku upływa termin składania wniosków ofertowych przez wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy lub...

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie

02.07.2015
Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty DiLO

26.06.2015
W związku z nowelizacją rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do...

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany do umowy w zakresie asortymentu

11.06.2015
W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie nazw handlowych wyrobów medycznych zgłaszanych do Załącznika nr 1 Harmonogram-zasoby do umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ...

Przypomnienie zasad dotyczących prowadzenia zapisów na listy oczekujących

09.06.2015
Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących...
1    135  136  137  138  139  140  141  142  143    155