logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – informacja o nowych postępowaniach

24.07.2015
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ogłoszono nowe postępowania dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju - zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Dotyczy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia położnicze, z którymi zawarto umowy w rodzaju leczenie szpitalne

24.07.2015
Mazowiecki OW NFZ informuje, że za pośrednictwem portalu SZOI udostępnił dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju; leczenie szpitalne w zakresach: położnictwo i ginekologia – hospitalizacja...

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM ZDROWOTNY (LEKOWY) B.45 oraz B.33

23.07.2015
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. znak: PLA.4600.276.2015.3 proszę o przyjęcie informacji w nim zawartych, jak niżej: Z dniem 1 września 2015r. ulega likwidacji program lekowy B.45 „ Leczenie reumatoidalnego zapalenia...

Szkolenie: „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”

22.07.2015
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9 - 10 września 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego...

Komunikat w sprawie kodów trybu przyjęć

16.07.2015
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom...

Komunikat w sprawie postępowania z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów

15.07.2015
Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t z późn. zm.) osoba kierująca...
1    134  135  136  137  138  139  140  141  142    155