logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Rokowania 2017: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

15-09-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 września 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 11/01, w zakresie:

  • Terapia hiperbaryczna – cena oczekiwana 1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 15.09.2017 r.
  • Składanie ofert do 22.09.2017 r.
  • Otwarcie ofert – 26.09.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 06.10.2017 r.

Podstawa prawna: art. 144 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.).

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się
w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności