logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

27-03-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 26.03.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy lekowe w zakresach:

L.p.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

  1.  

Program Lekowy - Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)

1,00 zł

  1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)

1,00 zł

Harmonogram postepowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 26 marca 2018 r.
  • Termin składania ofert – 4 kwietnia 2018 r.
  • Otwarcie ofert – 6 kwietnia 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie – 20 kwietnia 2018 r.

Rzczegółowe informacje o postępowaniach, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności