logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne - programy lekowe

23-02-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne – Programy lekowe, w zakresach:

L.p.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

  1.  

Program Lekowy - Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)

1,00 zł

  1.  

Leki w programie lekowym - Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 23 lutego 2018 r.
  • Termin składania ofert – 2 marca 2018 r.
  • Otwarcie ofert – 6 marca 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie – 20 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 

Wszystkie aktualności