logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Kontraktowanie 2017

22-03-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 marca 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2017 rok i lata następne.

Ogłoszone postępowanie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  • uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Obszar kontraktowania: województwo mazowieckie

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań  –  22.03.2017 r.
  • Składanie ofert  –  29.03.2017 r.
  • Otwarcie ofert  –  31.03.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań  –  12.04.2017 r.

Informuję, że w ogłoszonym postępowaniu w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych w rodzaju - lecznictwo uzdrowiskowe przyjęto cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych,

  • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – 116,00 zł/osobodzień

Szczegółowe informacje o postępowaniu w trybie rokowań, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności