logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Kontraktowanie 2017

12-12-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie: Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)

Harmonogram postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania – 8.12.2016 r.
 • Składanie ofert do 15.12.2016 r.
 • Otwarcie ofert – 19.12.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 5.01.2017 r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):

1. pkt. 68.1.2 lekarze

lekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub lekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatu)”

Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):

 • lekarz specjalista to lekarza, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

2. pkt. 68.1.3 pielęgniarki

pielęgniarki (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”                                                 

3. pkt. 68.1.4 organizacja udzielania świadczeń:

oddział reumatologiczny / nefrologiczny / chorób płuc / oddział immunologii klinicznej /chorób wewnętrznych o profilu reumatologicznym lub nefrologicznym lub chorób płuc z poradnią nefrologiczną  / reumatologiczną / chorób płuc/ immunologiczną (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki) – dostępną min. 6 godzin dziennie – 2 dni w tygodniu

ODDZIAŁ Z PORADNIĄ

ODDZIAŁ : 

a) reumatologiczny lub

b) nefrologiczny lub

c) chorób płuc lub 

d) immunologii klinicznej lub

e) chorób wewnętrznych o profilu reumatologicznym lub nefrologicznym lub chorób płuc

Z PORADNIĄ (dostępną min. 6 godzin dziennie – 2 dni w tygodniu):

a) nefrologiczną lub

b) reumatologiczną lub

c) chorób płuc lub

d)  immunologiczną (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki)

4. pkt. 68.1.5 zapewnienie realizacji badań:

 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • RTG
 • USG
 • EKG
 • BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.79. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 110).

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności