logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

15-09-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 7.3. Zarządzenia nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.)

„w przypadku złożenia oferty, o której mowa w art. 135 ust. 1 ustawy o świadczeniach, dotyczącej:

  1. oddziału z poradnią albo
  2. oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo
  3. oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo
  4. oddziału leczenia jednego dnia z poradnią

- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.”

Stąd, w celu umożliwienia (w procesie kontraktowania) przygotowania oferty, w której zawarte jest miejsce udzielania świadczeń, składające się z kilku komórek organizacyjnych do łącznej oceny od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ sposób kontraktowania dla programów lekowych i związana z nim funkcjonalność, polegająca na udostępnieniu opcji tworzenia grup pozycji do łącznej oceny.

Grupa, określająca jedno miejsce udzielania świadczeń musi składać się z co najmniej 2 punktów (komórek organizacyjnych) – co oznacza, że nie ma możliwości (ani uzasadnienia) utworzenia grupy     w sytuacji realizacji programu wyłącznie w jednej komórce organizacyjnej np. w poradni.

Istnieje możliwość utworzenia grupy z punktów oferty dotyczących zakresu świadczeń realizowanego w różnych komórkach organizacyjnych, wykazanych pod różnymi numerami VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, pod warunkiem, że powyższe komórki organizacyjne znajdują się w tej samej lokalizacji.

Decyzja o łączeniu pozycji w grupy dokonywana jest przez oferenta na poziomie zapytania ofertowego.

System nie weryfikuje poprawności merytorycznej grupowania.

Szczegółowe informacje na temat omawianej funkcjonalności zawarte są w Instrukcji do aplikacji konkursowej NFZ-KO dostępnej na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/informacje-techniczne/systemy-informatyczne/nfz-ko/

Ważne:

System nie sprawdzi, czy wskazane przez oferenta miejsce udzielania świadczeń (w tym tworząca go komórka organizacyjna/grupa komórek organizacyjnych) odpowiadają wymaganiom dla zakresu opisanym w warunkach udzielania świadczeń.

Zgodnie z § 7. 2. ww. zarządzenia konieczność spełnienia wymagań do realizacji poszczególnych programów lekowych dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń.

Użyte określenia oznaczają:

Miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu.

Lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

Wszystkie aktualności