logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rokowania

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie rokowań w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

05-06-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2019 rok i lata następne.

Ogłoszone postępowanie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Obszar kontraktowania: województwo mazowieckie

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań  -  5.06.2019 r.
  • Składanie ofert  - 12.06.2019 r.
  • Otwarcie ofert  -  13.06.2019 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań  -  19.06.2019 r.

Informuję, że w ogłoszonym postępowaniu w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i w latach następnych w rodzaju - lecznictwo uzdrowiskowe przyjęto cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych,

  • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 73,00 zł/osobodzień

Szczegółowe informacje o postępowaniu w trybie rokowań, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności