logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert: Pomoc doraźna i transport sanitarny

26-10-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniu, informuje o odwołaniu ogłoszonych w dniu 23 października 2023 r. postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego na 2024 rok i lata następne:

  • 07-24-000006/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 07-24-000007/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 07-24-000008/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 07-24-000009/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • 07-24-000010/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).

 

Wszystkie aktualności