logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Odwołanie postępowań konkursowych

01-04-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań informuje o odwołaniu poniższych postępowań poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

kod postępowania

Zakres podstawowy

Data ogłoszenia

07-20-000140/SZP/03/9/03.4100.500.02/01

KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

2020.03.13

07-20-000141/SZP/03/1/03.4050.031.02/01

 

GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

2020.03.13

07-20-000142/SZP/03/1/03.4050.032.02/01

 

GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ

2020.03.13

07-20-000143/SZP/03/1/03.4100.030.02/01

 

KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA

2020.03.13

07-20-000144/SZP/03/1/03.4100.080.02/01

KARDIOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA

2020.03.13

07-20-000145/SZP/03/1/03.4260.040.02/01

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA

2020.03.13

07-20-000146/SZP/03/1/03.4520.030.02/01

 

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA

2020.03.13

07-20-000147/SZP/03/1/03.4580.030.02/01

 

ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA

2020.03.13

07-20-000148/SZP/03/1/03.4600.032.02/01

 

OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

2020.03.13

07-20-000149/SZP/03/1/03.4560.030.02/01

 

KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA

2020.03.16

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. 2018, poz. 1897 z późn. zm.). 

Wszystkie aktualności