logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

29-03-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29.03.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.58 Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka

1,35 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.58 Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka

1,00 zł


Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 29.03.2023 r.
  • Termin składania ofert – do 14.04.2023 r.
  • Otwarcie ofert – 19.04.2023 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 18.05.2023 r.

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

 

Wszystkie aktualności