logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2023: leczenie szpitalne – programy lekowe

20-02-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.02.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,35 zł

2.

Leki w programie lekowym B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,00 zł

Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 20.02.2023 r.
  • Termin składania ofert do 6.03.2023 r.
  • Otwarcie ofert – 8.03.2023 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 6.04.2023 r.

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na wskazanym obszarze.

Informacje dodatkowe:

w związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia nr 31/2023/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in.

  1. certyfikatu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, potwierdzającego umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej,

oraz

  1. pisemnego potwierdzenia przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii posiadania udokumentowanych umiejętności podawania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej,

odrębnie, dla każdego z co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii zgłoszonych do realizacji programu w zasobach miejsca udzielania świadczeń - łączny czas pracy równoważnik co najmniej 1 etatu.

Ww. dokumenty należy złożyć do oferty.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

 

Wszystkie aktualności