logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2023: leczenie szpitalne – programy lekowe

20-02-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.02.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

1.

Program lekowy – B.118 Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga

2.

Leki w programie lekowym – B.118 Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga

Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 20.02.2023 r.
  • Termin składania ofert do 7.03.2023 r.
  • Otwarcie ofert – 10.03.2023 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 6.04.2023 r.

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na wskazanym obszarze.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

 

Wszystkie aktualności