logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2020: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

13-05-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13.05.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne, w zakresie:


L.p.
 

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH

1,00 zł

2.

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 13.05.2020 r.

  • Termin składania ofert – 28.05.2020 r.
  • 
Otwarcie ofert – 1.06.2020 r., godz. 9:00

  • Rozstrzygnięcie – 19.06.2020 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności