logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)

08-05-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.05.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

  1. Program zdrowotny (lekowy): Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych – cena oczekiwana 51 zł;
  2. Leki w programie zdrowotnym (lekowym): Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych – cena oczekiwana 1 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 8.05.2017 r.
  • Składanie ofert do 22.05.2017 r.
  • Otwarcie ofert – 24.05.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 10.07.2017 r.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w szczególności w załączniku 3 do Zarządzenia Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w brzmieniu nadanym w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), który wskazuje warunki wymagane od świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie programu zdrowotnego (lekowego):

1. pkt. 79.1.2 lekarze

lekarze specjaliści immunologii klinicznej (łączny czas pracy – równoważnik 1 etatu) z doświadczeniem w stosowaniu terapii biologicznych”

Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 694 j.t.):
- lekarz specjalista to lekarz, który posiada: specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny            

2. pkt. 79.1.3 pielęgniarki

pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale immunologii klinicznej/ immunologii klinicznej dla dzieci lub w poradni immunologii klinicznej/ immunologii klinicznej dla dzieci (łączny czas pracy – równoważnik 2 etatów)”

3. pkt. 79.1.4 organizacja udzielania świadczeń:

„1) oddział (immunologii klinicznej/ immunologii klinicznej dla dzieci) i/ lub poradnia (immunologiczna/ immunologiczna dla dzieci)i/ lub oddział chorób wewnętrznych o profilu immunologia kliniczna;

2) dostęp do konsultacji laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, stomatologicznej”

4.   pkt. 79.1.5 zapewnienie realizacji badań:

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem), RTG, USG, BADANIE SŁUCHUBADANIE OKULISTYCZNE (odcinek przedni i dno oka), REZONANS MAGNETYCZNY, ECHO SERCA

Zgodnie z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych w ramach danego programu określone w załączniku B.86. obowiązującego obwieszczenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1536 j.t.), tj. Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 51).

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności