logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2015

24-04-2015

W dniu 24.04.2015r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresach:

  • Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem Afatynibu (ICD-10 C 34.0);
  • Program lekowy - leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9);
  • Program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0);
  • Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego (ICD-10: C 84.0 C84.1);
  • Program lekowy – leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii;
  • Program lekowy – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Wszystkie aktualności