logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2015

20-03-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 marca 2015r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresach:

 • Program lekowy  leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem Afatynibu (ICD-10 C 34.0);
 • Program lekowy  leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9);
 • Program lekowy  leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0);
 • Program lekowy  leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego (ICD-10: C 84.0 C84.1);
 • Program lekowy – leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii;
 • Program lekowy – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania – 20.03.2015 r.
 • składanie ofert  do 3.04.2015 r.
 • otwarcie ofert – 8.04.2015 r.
 • rozstrzygnięcie postępowania – 24.04.2015 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności