logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju ratownictwo medyczne

31-10-2023

Informujemy, że ze względów technicznych zostaje przedłużony termin składania ofert w ogłoszonych w dniu 10 października 2023 r. postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na 2024 rok i lata następne:

  • Nr 07-24-000001/RTM/16/1/14/01/01
  • Nr 07-24-000002/RTM/16/1/14/02/01
  • Nr 07-24-000003/RTM/16/1/14/03/01

Termin składania ofert przesunięty z 31 października 2023 r. na 3 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).

Wszystkie aktualności