logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

13-09-2022

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020.1858.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 8 września 2021 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie o numerze:

07-22-000261/SOK/11/1/11.1212.030.02/01 w zakresie: opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL), kod: 11.1212.030.02.

Informacja o ponownym ogłoszeniu postępowania w tym zakresie zostanie podana odrębnym komunikatem. 

Wszystkie aktualności