logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w rodzaju rehabilitacja lecznicza

21-06-2017

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980) - który stanowi, że „ogłoszenie o postepowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 20 czerwca 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - w zakresie fizjoterapia domowa o numerach:

  • 07-17-000969/REH/05/1/05.1310.209.02/01
  • 07-17-000973/REH/05/1/05.1310.209.02/01

Postępowania konkursowe w tym zakresie zostaną ogłoszone ponownie w dniu 21 czerwca 2017 r.  

 

                                                                                                              Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ

                                                                                  Michał Dzięgielewski

Wszystkie aktualności