logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o zmianie harmonogramu postępowania konkursowego

31-03-2020

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2018.1897), który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do: (…) zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania”, informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju leczenie stomatologiczne:

Kod postępowania/nr ogłoszenia

Zakres świadczeń

Obszar, którego dotyczy postępowanie

Data rozstrzygnięcia postępowania

07-20-000134/STM/07/1/07.0000.218.02/01

ŚWIADCZENIA OGOLNOSTOMATOLOGICZNE

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

2020-04-01

Wszystkie aktualności