logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12-09-2022

W dniu 12 września 2022 r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert nr 07-22-000139/AOS/02/3/02.7250.072.02/01
w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM), ogłoszonego na obszar powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.

Wszystkie aktualności