logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

16-01-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 16.01.2019 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-19-000101/SZP/03/5/03.0000.401.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne PROGRAM LEKOWY - LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ.

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 j.t. z poźn.zm.).

Wszystkie aktualności