logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Profilaktyczne Programy zdrowotne

19-07-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2022 r.  zostały unieważnione postępowania nr:

  • 07-22-000225/PRO/10/1/10.0000.157.02/01 , w zakresie - PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • 07-22-000226/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 w zakresie PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Podstawa prawna:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 150  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności