logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Konkurs Ofert

05-11-2019

W dniu 5 listopada 2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii.

Cena oczekiwana: 1,00 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 05-11-2019 r.
  • Składanie ofert do – 20-11-2019 r.
  • Otwarcie ofert – 22-11-2019 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 11-12-2019 r.

Oferentami mogą być podmioty lecznicze udzielające świadczeń w oddziałach o profilu choroby wewnętrze i /lub pediatria, posiadające poradnie specjalistyczne o kodach: 1000 - poradnia chorób wewnętrznych, 1401 - poradnia pediatryczna.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności