logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowania

19.11.2019
Delegatura Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań

15.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

14.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

12.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

08.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania

06.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    149