logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne - programy lekowe

03.01.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 03.01.2018 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy...

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne

28.12.2017
W dniu 28 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01 w następujących zakresach merytorycznych...

Kontraktowanie 2018: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

22.12.2017
W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie; typ umowy: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 11/01...

Komunikat w sprawie odwołania i ponownego ogłoszenia konkursu w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

21.12.2017
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja lecznicza

20.12.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie...

Kontraktowanie 2018: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

19.12.2017
W dniu 19 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    75