logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aneksowanie

Zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2014

24-02-2014

W publikatorze informacji o postępowaniach dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju - Zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2014.

Aplikacja ofertowa NFZ-KO została umieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-warszawa.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2014 roku proszeni są o złożenie wniosków w Mazowieckim OW NFZ przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Kancelaria MOW NFZ.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.
Szczegółowe informacje o postępowaniach i podstawach prawnych dostępne poniżej:

Materiały informacyjne

Instrukcja NFZ-KO

Obowiązujące uregulowania prawne

Kontakt:
Tel. 22 279 79 46 do 51

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności