logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla świadczeniodawcy

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

19.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu poniższych postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: REH

19.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionego postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

19.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Świadczeniobiorcy nieobjęci obowiązkiem umieszczania na listach oczekujących

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.