logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Perinatalna opieka paliatywna

18-07-2022

Dla kogo są te świadczenia?

Perinatalna opieka paliatywna to świadczenia przeznaczone dla rodziców oraz dziecka, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie mogą być realizowane od momentu stwierdzenia u dziecka nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, do 28 dni od urodzenia dziecka.

Po 28 dniach opieki perinatalnej jest możliwość kontynuowania opieki w hospicjum domowym albo w hospicjum stacjonarnym.

Co zapewnia?

 • Wparcie dla rodziców dziecka w tym będącego w fazie prenatalnej (przed urodzeniem),
 • Opiekę nastawioną na zapewnienie godnych warunków życia bez stosowania uporczywej terapii,
 • Bezpłatne porady lekarza i psychologa,
 • Przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,
 • Poinformowanie rodziców lub opiekunów o możliwości pożegnania się z dzieckiem.

Jakie są świadczenia gwarantowane w ramach perinatalnej opieki paliatywnej?

 1. bezpłatne porady lekarza i psychologa,
 2. zapewnienie konsultacji ze szpitalem lub poradnią specjalistyczną z zakresu położnictwa
  i ginekologii lub neonatologii,
 3. zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,
 4. zapewnienie konsultacji z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,
 5. poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz
  o sposobie pochówku,
 6. przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,
 7. zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Jak uzyskać świadczenie?

Podstawą udzielania bezpłatnych świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej na rzecz rodziców dziecka będącego w fazie prenatalnej i tegoż dziecka, są wskazania medyczne opisane na skierowaniu wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W województwie mazowieckim świadczeń udziela Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, Warszawa, tel. 22 678 16 11.

Lista pozostałych podmiotów z innych województw znajduje się na stronie Centrali NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-perinatalnej-opieki-paliatywnej,7857.html

Wszystkie aktualności