logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie wolnych miejsc w turnusach leczenia uzdrowiskowego

27-11-2019

Pacjenci, którzy otrzymali z Mazowieckiego OW NFZ pismo informujące o sposobie rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe i oczekują na potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego, mogą skrócić okres oczekiwania na realizację świadczenia i skorzystać z wolnych miejsc w turnusach w grudniu 2019 r.

Świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. zwrotów w grudniu br. powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni od momentu zgłoszenia się do Oddziału Mazowieckiego do chwili rozpoczęcia turnusu.

Informacje o zwrotach skierowań można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 16.00 pod numerem telefonu (22) 279-67-02 lub poprzez przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej z dopiskiem zwroty skierowań.

Uwaga: Potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego przez NFZ, w przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych lub rehabilitację uzdrowiskową dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym, które odbyło się na podstawie potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Wszystkie aktualności