logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie comiesięczne

07-03-2018

W związku ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281), które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że Karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B zlecenia), wystawione na środki absorpcyjne, wydane przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, zachowują ważność.

Wszystkie aktualności