logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Dzień Seniora w MOW NFZ

20-11-2017

„Koperty życia”, dzienniczki do zapisywania pomiarów poziomu cukru we krwi i ciśnienia oraz tzw. karty ICE były rozdawane wśród seniorów w poniedziałek, 20 listopada, w godzinach 9.00-12.00, w warszawskiej siedzibie NFZ. Tego dnia obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora.

Dzięki współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego MEDITRANS, w naszej siedzibie przy ul. Chałubińskiego 8 zostały przeprowadzone krótkie kursy instruktażowe połączone z ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy instruowali także seniorów jak wypełnić „Kopertę życia” oraz kartę ICE.

W „Kopercie życia” zawarte są najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, które pozwalają służbom medycznym podjąć szybkie i właściwe czynności ratunkowe. „Koperta życia” ułatwia ratownikom dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia też pracę innym służbom ratunkowym oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

W siedzibie MOW NFZ można było także porozmawiać z przedstawicielkami  Legionowskiego Klubu Amazonek przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Panie udzielały porad w zakresie profilaktyki raka piersi, w tym samobadania, które można było przećwiczyć na fantomach.

 

Wszystkie aktualności