logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert: Pomoc doraźna i transport sanitarny

30-11-2023

Informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego na 2024 rok i lata następne:

  • nr 07-24-000032/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 z dnia 30.11.2023 r. na dzień 7.12.2023 r.,
  • nr 07-24-000033/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 z dnia 30.11.2023 r. na dzień 7.12.2023 r.,
  • nr 07-24-000035/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 z dnia 30.11.2023 r. na dzień 6.12.2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858) oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Wszystkie aktualności