logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu dot. kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato

24-03-2021

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW
O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
DOTYCZACEGO KOMPLEKSOWYCH BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH
JGPato

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: 00-913 Warszawa ul. Chałubińskiego 8

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato na obszarze województwa mazowieckiego.
 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów, wymienieni w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato (Dz.U. poz.1360) oraz spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia
Nr 47/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniosek powinien być sporządzony w formie papierowej i elektronicznej – płyta CD, ze względu na brak oprogramowania umożliwiającego sporządzenie wniosku.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są o złożenie wniosków do dnia 31 marca 2021 roku, zgodnie w przywołanym powyżej Zarządzeniem. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Okres obowiązywania umowy 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych.

Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zbigniew Terek

Wszystkie aktualności