logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Przypomnienie zasad dotyczących prowadzenia zapisów na listy oczekujących

09-06-2015
  1. Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących.
  2. Świadczeniodawca powinien wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia wynikający z kolejności zgłoszeń oraz kryteriów medycznych. Świadczeniodawca powinien zaproponować świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia  zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  3. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca może to uczynić w dniu wpisu na listę. Świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę  również w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się w określonym terminie.
  4. Świadczeniodawca w wyniku otrzymania powyższej informacji powinien wyznaczyć świadczeniobiorcy nowy planowany termin udzielenia świadczenia, a także odnotować na liście przyczynę tej zmiany.
 
Pamiętać należy, że zasady te nie dotyczą osób szczególnie uprawnionych.
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektor ds. Medycznych
Mazowieckiego OW NFZ
 
Wszystkie aktualności