logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

POZ: Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

27-05-2022

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o zawarcie umów

o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

 

Na podstawie zarządzenia Nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8

informuje

ŚWIADCZENIODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

o możliwości składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przez świadczeniobiorcę 

Wzór wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

 Informujemy, że:

  • Termin składania wniosków upływa z dniem 31-10-2022 r.
  • Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31-12-2022 r.

 

Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Medycznych
Katarzyna Słodka

Wszystkie aktualności