logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

03-11-2023

OGŁOSZENIE DYREKTORA

MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

z dnia 03-11-2023 r.

 

Dyrektor MAZOWIECKIEGO Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach (dalej „umowy”).

W zakresie umowy będzie przeprowadzenie zalecanych szczepień ochronnych, o których mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.) w aptece ogólnodostępnej zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami.

Umowy na wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach – nr postępowania 07-23-000368/APT/21/1/06,

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami ww. zarządzenia Nr 155/2023/DGL Prezesa NFZ z dnia 2023-10-31 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece, przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w ww. zarządzeniu Nr 155/2023/DGL Prezesa NFZ.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty należy oznaczyć przedmiotem wniosku, przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

  • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
  • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
  • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
  • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w oddziale Funduszu właściwym ze względu na adres apteki osobnego wniosku dotyczącego poszczególnej apteki, w której będą wykonywane zalecane szczepienia ochronne.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy przez obie strony umowy.

 

Kontakt:

Wydział Gospodarki Lekami,

tel.: (22) 279-78-17

 

POBIERZ: Umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach [Instrukcja Kamsoft KATOWICE]

Instrukcja do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ

Alternatywna możliwość złożenia oferty i dokumentacji przez apteki (za pośrednictwem SZOI/Portalu Świadczeniodawcy) - instrukcja

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Katowice

 

Wszystkie aktualności