logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Obowiązek prowadzenia list oczekujących na świadczenie z zakresu leczenie protetyczne od 1 kwietnia 2015 r.

18-05-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462), świadczeniodawcy realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umowy z Funduszem są zobowiązani do wykonywania świadczeń z zakresu protetyki, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe każdy świadczeniodawca realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne ma obowiązek udzielenia wszystkich świadczeń, które dla tego zakresu zostały wskazane przez Ministra Zdrowia w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w tym również świadczeń protetycznych. Świadczeniodawca, który prognozuje, że jakiegoś świadczenia nie będzie wykonywał osobiście, pomimo iż znajduje się on w wykazie świadczeń gwarantowanych i jest przypisane do danego zakresu, musi zapewnić jego realizację, za zgodą Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, u podwykonawcy, którym jest inny lekarz dentysta.

W związku z powyższym każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń ogólnostomatologicznych w ramach umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ jest obowiązany prowadzić listę oczekujących zarówno do komórki organizacyjnej, jak i na świadczenie leczenie protetyczne.

Dodatkowo MOW NFZ informuję, iż na listach oczekujących na leczenie protetyczne lub ortodontyczne świadczeniodawca powinien wpisać pacjenta dopiero po wykonaniu badania w trakcie, którego lekarz ocenia, co będzie wykonywał i czy pacjent jest do tego uprawniony( np. proteza zębowa przysługuje dopiero wtedy, gdy brakuje więcej niż 5 zębów). Po okresie oczekiwania pierwsza wizyta rozpoczyna udzielenie świadczenia i pacjent powinien zostać skreślony z listy oczekujących.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z:

  • Realizacją świadczeń w zakresie leczenia protetycznego proszę dzwonić pod numer tel.: 22 279 75 37, 22 279 75 38, 22 279 75 60
  • Sprawozdawczością list oczekujących proszę dzwonić pod numer tel.: 22 279 78 81, 22 279 78 82, 22 279 78 83, 22 279 76 54, 22 279 76 00, 22 279 76 01.
Wszystkie aktualności