logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej w 2019 r.

05-04-2019

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania w 2019 r.

1

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,

09-505 Nowy Duninów

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z Gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów

20 352,00 zł

2

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,

09-505 Nowy Duninów

Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 roku

12 200,00 zł


Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Wszystkie aktualności