logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne – Programy lekowe

03-04-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 03.04.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy lekowe

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

  1.  

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

1,00 zł

  1.  

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

1,00 zł

 

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 03.04.2019 r.
  •  Termin składania ofert – 23.04.2019 r.
  •  Otwarcie ofert – 25.04.2019 r. godz. 9:00
  •  Rozstrzygnięcie – 06.06.2019 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie zmiany zasad sposobu kontraktowania dla programów lekowych od 1 stycznia 2019 r. dostępny jest pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/konkursy/komunikat-w-sprawie-zmiany-sposobu-kontraktowania-dla-programow-lekowych-od-1-stycznia-2019-r-,676.html

Wszystkie aktualności