logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie: Leczenie szpitalne – programy lekowe

13-07-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13.07.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.25 Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)

1,05 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.25 Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)

1,00 zł

 
Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 13.07.2022 r.
  • Termin składania ofert do 27.07.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 1.08.2022 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 25.08.2022 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności