logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

01-12-2021

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujące od 1 lutego 2022 r. w zakresach:

  • świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia - kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej (stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): 1780
  • świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży - kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej (stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych): 1701

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na wskazanym obszarze.

Harmonogram postępowań w poszczególnych obszarach:

Obszar, których dotyczy postępowanie w zakresie

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

Termin składania ofert do

Otwarcie ofert

Rozstrzygnięcia postępowań


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Z WYŁĄCZENIEM M.ST.WARSZAWY

2021-12-15

2021-12-17

2022-01-03

Obszar, którego dotyczy postępowanie w zakresie: świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia

Termin składania ofert do

Otwarcie ofert

Rozstrzygnięcia postępowań

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

2021-12-15

2021-12-17

2022-01-03

Informacje dodatkowe:

  • cena oczekiwana dla zakresu świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży - 9,00 zł za punkt
  • cena oczekiwana dla zakresu świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia - 9,00 zł za punkt

 

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności