logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: lecznie szpitalne – programy lekowe

06-12-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 06.12.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM (ICD 10: C.91.1)

1,00 zł

2.

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM (ICD 10: C.91.1)

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 06.12.2021 r.
  • Termin składania ofert do 28.12.2021 r.
  • Otwarcie ofert – 31.12.2021 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 03.02.2022 r.

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności